logo

9. galdera

9. Bake prozesuetan aditu gisa, zure ustez, zer nolako oihartzuna izango luke Nazioarteko Egiaztatze Taldeak (NET) hemendik sei hilabetera,  bere lana amaitutzat emateko erabakia hartzeko posibilitateak, ETAk eta Estatu espainiarraren artean inolako topaketarik ez balego edota inolako akordiorik erdietsiko ez balute?

"Foro Social para promover el proceso de paz"ROBERT McBRIDE:

Nire aburuz, NET-ak ez luke bere lana bukatutzat eman beharko. Alde baten burugogorkeria eta irrazionaltasuna ez lirateke elkarrekikoak izan behar. Bake prozesu batek erresistentzia eta pazientzia-estrategia nolakotasunak izan behar ditu. Aldi berean, zentzuzko gobernuei eta nazioz gaindiko erakundeei jarraitzeko eskatzen die, ezeztatzaileei presioa egiteko xedearekin. Prozesuaren faseren batean, zentzua nagusituko da.