logo

Etikarte Fundazioa

Etikarte Fundazioa – Etika eta bizikidetza – giza garapenak dakartzan erronka etikoei aurre egiten dieten ekimenei laguntza emateko sortzen da,  izaera horretatik eta konpromisotik abiatuz.

Fundazio zibil honen xedea herritarren bizitzako arlo ezberdinetan balio etikoak zabaltzea da, ikuspuntu kristau humanista batetan oinarrituz.

Fundazio honen oinarrizko lan-alorretako bat bakerako konpromisorantz eta normalkuntzarantz bideratuta dago, hitzaldi, idatzi, foro eta irakaskuntza-zentroetako langileen prestakuntzaren bitartez.